Participa i recolza a les famílies pilot de Sant Cugat del Vallès en la transformació del seu estil de vida cap a un menor impacte ambiental!

Convidem a associacions, entitats publiques i privades, empreses i comerç de Sant Cugat del Vallès a col·laborar en el projecte Sustainable Lifestyles Accelerator, recolzant a les famílies pilot del projecte en la seva transformació cap a un estil de vida més sostenible!
Les entitats que ofereixin productes o serveis que puguin ser implementats i provats per les primeres 7 famílies en el marc d’un experiment de 2 mesos i hi estiguin interessades es poden posar en contacte amb nosaltres! (Formularicontacte)

Lée más

* Foto: iStock